Effectief en slagvaardig

Werkwijze

Accessio Training & Advies is een organisatie die denkt vanuit de behoefte van de klant en dat als uitgangspunt neemt in de werkwijze zoals:

  • Effectief,  slagvaardig en direct bereikbaar voor opdrachtgevers
  • Directe communicatie, wat zich uit in verbondenheid met de opdrachtgevers, en snelheid in de te leveren diensten.

Klant staat centraal

Uitgangspunt is, dat de samenwerking met de opdrachtgevers opgebouwd wordt door een professionele wisselwerking vanuit wederzijds respect en vertrouwen. Het gaat om het aanbieden van maatwerk op basis van situatieschetsen vanuit de werkomgeving van de opdrachtgever, dat gericht is op zowel de strategische als de operationele kanten van de organisatie. Creativiteit is bij Accessio Training & Advies de grondslag voor de invulling van de opdrachten. 

Vraagbaak