Quick Scan

Quick Scan “Professionele ondernemingsraad”

Wilt u zelf snel in kaart hebben hoe professioneel uw ondernemingsraad (OR) is?
En wat de mogelijke aandachtspunten voor uw ondernemingsraad zijn?
Daarvoor hebben wij de Quick Scan “Professionele ondernemingsraad” ontwikkeld.

Hoe werkt de Quick Scan?
Alle leden van de ondernemingsraad vullen de Quick Scan persoonlijk in en sturen de ingevulde Quick Scan digitaal naar Accessio Training & Advies. Vervolgens  inventariseren wij de gegevens voor u. Op basis van de gegevens wordt een heldere   analyse voor u opgesteld en vervolgens koppelen wij deze analyse terug aan de ondernemingsraad.

Wat is de tijdsbesteding?
Het invullen van de Quick Scan kost maximaal 20 minuten per persoon.

Wat kost het totale traject van analyseren t/m het presenteren aan de OR?
De totale kosten bedragen € 275,- exclusief 21% BTW.
Kortom, een investering binnen het professionaliseringstraject van uw ondernemingsraad die zeker de moeite waard is.

Voorbeeld uit Quick Scan stap 1

1. Visieontwikkeling

1

2

3

4

5

In hoeverre doet de OR zelf onderzoek naar externe en bedrijfsinterne ontwikkelingen en problemen?

 

 

 

 

 

Heeft de OR inzicht in actuele trends?

 

 

 

 

 

Maakt de OR gebruik van analysemodellen?

 

 

 

 

 

Besteedt de OR tijd aan brainstorming en bezinning?

 

 

 

 

 

Heeft de OR als team opvattingen over de belangrijkste beleidsthema’s binnen de onderneming?

 

 

 

 

 


Per item dient ieder OR-lid aan te geven hoe naar zijn/haar idee de OR op dat punt functioneert.

1 = slecht
2 = matig
3 = voldoende
4 = goed
5 = uitstekend

Analyse van de door ondernemingsraad ingevulde Quick Scan
Op basis van deze analyse doen wij vrijblijvende voorstellen voor mogelijke vervolgtrajecten aan uw ondernemingsraad, zodat er- daar waar wenselijk - een professionaliseringslag gemaakt kan worden. Met uiteindelijk resultaat dat uw ondernemingsraad als een volwaardig gesprekspartner van de bestuurder kan functioneren.

Geïnteresseerd in onze Quick Scan?
Heeft u interesse in een Quick Scan van Accessio Training & Advies of wilt u meer informatie? Bezoek dan onze Website Accessio Training en Advies of neem contact op met Hans Boere via 06 21827357 of per mail: hboere@accessiobv.nl

Ook hebben wij een vraagbaak waarop u digitaal al uw vragen kunt stellen. Onze professionals geven u z.s.m. een passend antwoord.