Quick Scan

Quick Scan “Professionele ondernemingsraad”

Wilt u zelf snel in kaart hebben hoe professioneel uw ondernemingsraad (OR) is?
En wat de mogelijke aandachtspunten voor uw ondernemingsraad zijn?
Daarvoor hebben wij de Quick Scan “Professionele ondernemingsraad” ontwikkeld.

Hoe werkt de Quick Scan?
Alle leden van de ondernemingsraad vullen de Quick Scan persoonlijk in en sturen de ingevulde Quick Scan digitaal naar Accessio Training & Advies. Vervolgens  inventariseren wij de gegevens voor u.
Op basis van de gegevens wordt een heldere   analyse voor u opgesteld en vervolgens koppelen wij deze analyse terug aan de ondernemingsraad.

Wat is de tijdsbesteding?
Het invullen van de Quick Scan kost maximaal 20 minuten per persoon.

Wat kost het totale traject van analyseren t/m het presenteren aan de OR?
De totale kosten bedragen € 275,- exclusief 21% BTW.
Kortom, een investering binnen het professionaliseringstraject van uw ondernemingsraad die zeker de moeite waard is.

Voorbeeld uit Quick Scan

1. Visieontwikkeling

1

2

3

4

5

In hoeverre doet de OR zelf onderzoek naar externe en bedrijfsinterne ontwikkelingen en problemen?

 

 

 

 

 

Heeft de OR inzicht in actuele trends?

 

 

 

 

 

Maakt de OR gebruik van analysemodellen?

 

 

 

 

 

Besteedt de OR tijd aan brainstorming en bezinning?

 

 

 

 

 

Heeft de OR als team opvattingen over de belangrijkste beleidsthema’s binnen de onderneming?

 

 

 

 

 


Per item dient ieder OR-lid aan te geven hoe naar zijn/haar idee de OR op dat punt functioneert.

1 = slecht
2 = matig
3 = voldoende
4 = goed
5 = uitstekend

Geïnteresseerd in onze Quick Scan?
Inschrijven voor een Quick Scan kan gelijk via dit aanmeldformulier.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Mail dan naar: hboere@accessiobv.nl of bel 0165-745236 of 06-21827357

Vervolgtrajecten
Op basis van deze analyse doen wij vrijblijvende voorstellen voor mogelijke vervolgtrajecten
aan uw ondernemingsraad, zodat er- daar waar wenselijk - een professionaliseringslag gemaakt
kan worden. Deze vervolgtrajecten kunnen zijn: training, advies en/of workshops.
Met uiteindelijk resultaat dat uw ondernemingsraad als een volwaardig gesprekspartner van de bestuurder kan functioneren.

Aanbod workshops
Accessio Training & Advies verzorgt inmiddels al jarenlang succesvolle workshops aan ondernemingsraden. Hieronder vindt u voorbeelden van workshops.
Door op de link te klikken, ziet u direct wat de desbetreffende workshop inhoudt, wat de kosten zijn en wanneer de lesdata zijn.

  • Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden (startende) OR-leden
  • Opstartworkshop voor de voltallige ondernemingsraad
  • Succesvol overleg met de bestuurder
  • Aanpak advies- en instemmingsaanvragen door de ondernemingsraad
  • Inzet op professionalisering van uw ondernemingsraad
  • Succesvol uw achterban betrekken bij het OR-werk

 

Naast deze Quick Scan verzorgen wij ook tal van uitgebreide workshops en begeleidingstrajecten.
Klik hier voor meer informatie over het aanbod van Training & Advies voor uw ondernemingsraad.