Open Inschrijving

Accessio Training & Advies heeft ook dit voorjaar diverse workshops waar u middels “open inschrijving” op kan intekenen.

Onze professionals zijn er voor al uw ondernemingsraadvraagstukken. Met goede oplossingen en advies worden uw ondernemingsraadmedewerkers én uw bedrijf gegarandeerd beter. Wij zijn uw partner die meedenkt én meedoet. Accessio Training & Advies denkt vanuit de behoefte van de klant en neemt dat als uitgangspunt mee in de werkwijze. Dat houdt in:

-      Effectief, slagvaardig en direct bereikbaar voor opdrachtgevers.
-      Directe communicatie. Hierdoor is er een grotere verbondenheid met de
       opdrachtgevers en snelheid in de te leveren diensten.
-      U staat centraal.

Naast maatwerk bieden wij u ook de onderstaande mogelijkheden aan voor de ondernemingsraad. Per workshop treft u de volledige informatie aan en de link om in te schrijven.

 • Als voorzitter en secretaris aan de slag met de OR
  Als dagelijks bestuur van een ondernemingsraad geef je leiding aan het OR-werk. Er dienen vele keuzes gemaakt te worden bij de start van een nieuw zittingstermijn, denk hierbij aan welke doelen gaat de OR stellen, de resultaatgerichtheid van de OR, tal van besluitvormingsprocessen komen aan de orde, het overleg met de bestuurder vorm en inhoud geven, de ontwikkeling van de OR als team en ook de individuele ontwikkeling van het OR-lid. Dit is een greep van de vele zaken die zeker aan de orde komen gedurende het zittingstermijn. Hoe pak je deze en andere zaken op als gekozen voorzitter en secretaris van de OR?
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Opstartworkshop voor de voltallige ondernemingsraad
  Als nieuwgekozen ondernemingsraad komen er al snel tal van zaken op u af, maar u bent daar nog niet geheel op voorbereid. Het investeren in een gezamenlijke workshop van 4 dagdelen legt een basis om het OR-werk adequaat op te pakken. Met name de praktische kant van het OR-werk zal als een rode draad door de workshop lopen. In het programma is voldoende ruimte om daar waar nodig aandacht te besteden aan zaken die gedurende de dagen naar voren komen.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden voor (startende) OR-leden
  Tijdens deze workshop krijgt u een basisinzichten in de rechten en plichten van de OR. U gaat ervaren wat uw eigen rol en bijdrage daarin kunnen zijn en welke andere aspecten invloeden uitoefenen op het OR-werk. Belangrijk hierbij is dat vanuit de theoretische kaders een vertaling gemaakt kan worden naar uw dagelijkse praktijk binnen uw organisatie en u er snel mee aan de slag kunt als OR-lid. De dag zal een bijdrage leveren aan een prettige inwerkperiode.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Aanpak advies- en instemmingsaanvragen door de ondernemingsraad
  Gedurende de zittingstermijn krijgt de ondernemingsraad tal van vraagstukken voorgelegd. Al dan niet in de vorm van een advies- of instemmingsaanvraag. De vraagstelling wordt steeds ingewikkelder, dus hoe pak je dat op als ondernemingsraad om een juiste afweging te maken in zowel het bedrijfsbelang als dat van de achterban?
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Uw achterban succesvol betrekken bij het OR-werk
  Een professionele ondernemingsraad heeft doorlopend aandacht voor de relatie met de achterban. Een goed achterbanbeleid betekent dat de ondernemingsraad aandacht besteedt aan de signalen die vanuit de achterban worden afgegeven. Communicatie met de achterban is een effectief middel om de achterban te betrekken bij het OR-werk. De achterban is een belangrijke “levensader” voor de ondernemingsraad, immers zonder een geïnteresseerde achterban heeft de ondernemingsraad weinig power naar het overleg met de bestuurder.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • De (veranderende) Arbowet en de rol van de ondernemingsraad
  Gedurende het zittingstermijn krijgt de ondernemingsraad tal van vraagstukken voorgelegd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het is dus zaak dat de ondernemingsraad zicht heeft op de Arbowet en welke positie zij inneemt m.b.t. arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Met de opgedane kennis en inzichten vanuit de workshop bent u beter in staat om mede invulling te geven aan het te voeren Arbobeleid binnen uw organisatie. Ook weet u precies waar u als ondernemingsraad recht op heeft en om een totaalbeeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van Arbo binnen uw eigen organisatie.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Arbeidsvoorwaarden en de (veranderende) rol van de ondernemingsraad
  Nederland kent uitgebreide wetgeving over arbeid en alles wat daarmee samenhangt. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden is een groot aantal zaken in de wet geregeld. De onderhandelingen over samenstelling en wijziging van arbeidsvoorwaarden vindt traditioneel plaats in overleg tussen werkgevers en werknemers. In een groot aantal gevallen speelt de vakbond hierin een belangrijke rol. Het speelveld rondom arbeidsvoorwaardenoverleg gaat veranderen. Vakbonden verliezen veel leden en daarmee een deel van hun draagvlak. Daarmee ontstaat er veel meer ruimte voor ondernemingsraden om die onderhandelingspositie over te nemen of aan te vullen. In deze workshop geven wij inzicht in ‘arbeidsvoorwaardenvorming’, zoals dat nu plaatsvindt. Wij laten u vervolgens zien hoe arbeidsvoorwaardenpakketten zijn opgebouwd en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden. In het tweede gedeelte kijken we naar de rol en de speelruimte voor de OR nu en in de toekomst.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   

 • Succesvol overleg met de bestuurder
  Veel ondernemingsraden worstelen met het onderwerp hoe zij meer rendement uit het overleg met hun bestuurder kunnen halen. Kortom hoe bereiken we gezamenlijk het gewenste resultaat? Als we antwoorden vinden op deze vragen dan zijn we al heel ver! En het goede nieuws is dat deze antwoorden te vinden zijn en in de workshop ruim aan de orde komen.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Inzet op professionalisering van uw ondernemingsraad
  'Professionalisering' betekent in onze zienswijze vooral dat een ondernemingsraad zich rekenschap geeft van zijn positie binnen de organisatie en in de ruimere samenhang van de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving over deze workshop.
   
 • Quick Scan OR
  Wilt u zelf snel in kaart hebben hoe professioneel uw ondernemingsraad (OR) is?
  En wat de mogelijke aandachtspunten voor uw ondernemingsraad zijn?
  Daarvoor hebben wij de Quick Scan “Professionele ondernemingsraad” ontwikkeld.
  Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de Quick Scan.

 

Naast dit aanbod van Open Inschrijving verzorgen wij ook tal van uitgebreide workshops en begeleidingstrajecten.
Klik hier voor meer informatie over het aanbod van Training & Advies voor uw ondernemingsraad.

Vraagbaak