Taal & Inburgering

De overheid vindt het belangrijk dat anderstaligen mee doen in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door te werken of door een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij één van de voorwaarden.