Bemiddeling van personeel op ieder vlak

Accessio Arbeidsdiensten

Accessio Arbeidsdiensten biedt een compleet pakket arbeidsdiensten aan: verzuimbegeleiding, re-integratie,  inburgering en training & advies. 

Nu een compleet aanbod, dus een nieuwe naam

In 2003 werd Accessio Reïntegratiediensten BV opgericht. In 2013 nam Ton van der Zouwen het bedrijf over. Op 1 mei 2015 is de naam van het bedrijf gewijzigd in Accessio Arbeidsdiensten BV, omdat het aanbod is uitgebreid met verzuimbegeleiding training en advies voor bestuurders en ondernemingsraden. Daardoor wordt nu het gehele spectrum van arbeidsdiensten bestreken. Op 18 mei is het bedrijf verhuisd naar een modern kantoorgebouw in Roosendaal.  Alle activiteiten vinden nu onder één dak plaats.

Visie: een beperking hoeft geen belemmering te zijn

Ton van der Zouwen is een ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf een beperking. Maar de eigenaar van  Accessio Arbeidsdiensten BV is hét voorbeeld dat een beperking geen beperking hoeft te zijn. Zijn ervaring is ook de visie van het bedrijf: neem de mogelijkheden die elk mens heeft als uitgangspunt. Dan kom je op de juiste plaats terecht, heb je de kans om door te groeien. En daar groeit een bedrijf weer van.

Training & advies

Participatie van de medewerkers levert rendement op: bedrijven die hun medewerkers systematisch betrekken bij de besluitvorming boeken betere resultaten. Directe participatie leidt tot grotere betrokkenheid, meer werkplezier, lagere personeelskosten, betere kwaliteit van de arbeid, lager verzuim en hogere productiviteit. Om de Ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf tot een zo optimaal mogelijke “medespeler” te vormen biedt  Accessio Arbeidsdiensten maatwerk via training, coaching en advisering van de OR. Bij het succesvol omvormen van een OR moet ook de bestuurder of ondernemer in zichzelf willen investeren. Alleen dan kan het gezamenlijke belang en het persoonlijke belang met elkaar worden verbonden. Accessio Arbeidsdiensten is ISO-9001 gecertificeerd.

Inburgering - op alle mogelijke niveaus

Accessio Arbeidsdiensten heeft op het vlak van inburgering een grote naam opgebouwd. Wij leveren het complete pakket:  

  • Inburgeringsexamen. U gaat de Nederlandse taal leren en leren over het leven in Nederland
  • Staatsexamen NT2. In eigen land is al een goede opleiding gevolgd, of u hebt de basisschool en de middelbare school gedaan. U wilt heel goed Nederlands leren voor een baan. Of u wilt een opleiding doen (of gaan werken) op mbo-niveau 3 of 4, hbo of universiteit
  • Intaketoets NT2. Een plaatsingsinstrument om voldoende informatie te verkrijgen over het niveau van taalvaardigheid
  • Toolkit Intake Wet Inburgering (TIWI). Wordt ingezet als het volgen van een inburgeringstraject beoogd wordt
  • NT2 flex maatwerk. Een individueel leertraject gericht op de persoonlijke leervraag van de cliënt

Re-integratie - meer dan alleen een andere werkplek vinden

Accessio Arbeidsdiensten begeleidt boventallige medewerkers en werknemers die door ziekte en/of beperkte belastbaarheid niet meer in hun huidige functie kunnen functioneren. Doel is het vinden van een andere werkplek. Het uitgangspunt is altijd: ieder mens heeft talenten.

Naast de meer traditionele re-integratie-instrumenten zet Accessio ook in op vernieuwende arbeidsdiensten: schuldhulpverlening, remigratie, mediation en outplacement. Ook dat kan voor bedrijven grote voordelen opleveren.