Verzuimbegeleiding

Verzuim en ziekte van werknemers komt in iedere organisatie voor. Het tijdelijk wegvallen van uw medewerker is niet alleen lastig, maar kan ook kostbaar zijn. Bij goed Verzuimmanagement blijven uw financiële risico’s beheersbaar. Accessio helpt u regie te nemen en te behouden op Verzuim.
 

Ziekte en Verzuim

U kent de problemen bij ziekte en verzuim. Taken moeten worden overgenomen, er ontstaat productieverlies en u moet ziektekosten vergoeden. Bij langdurig verzuim wordt u geconfronteerd met re-integratiekosten (eerste en tweede spoortraject) en uiteindelijk ook doorberekening van uitkeringslasten. De kosten en irritaties kunnen behoorlijk oplopen. U wilt dit voorkomen.

In het belang van uw bedrijf en dat van de werknemer.

Regie op Verzuim

Neem vanaf de eerste verzuimdag de regie in handen. Maak Verzuimmanagement samen met Accessio tot een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zo reduceert u structureel verzuimperiodes, bedrijfsrisico’s en kosten.

Wij kijken of uw huidige beleid afgestemd is op uw verzekerde schadelastbeperking. Bij lopende verzuimgevallen begeleiden we de werknemer samen met u terug naar de werkvloer of bekijken alternatieven om de werknemer buiten uw organisatie terug op de arbeidsmarkt te plaatsen (re-integratie tweede spoortaject).

Accessio biedt u verzuimmanagement controle aan op basis van abonnementsvorm binnen welke de diverse verplichte Wet Poortwachter verrichtingen voor u worden opgezet en gecontroleerd.

Een verzuimabonnement  is voor u beschikbaar voor slechts € 79.- per werknemer per jaar.

De specialisten van Accessio kennen de weg

Samen met onze eigen interventie specialisten als Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, re-integratieconsulenten en arbo-team beheert Accessio uw trajecten op gebied van Verzuim & Re-integratie. De Bedrijfsarts werkt vanuit de kantoorlokatie van Accessio in Roosendaal.

Wij onderscheiden ons door onze hands-on mentaliteit, zijn doortastend, creatief en gericht op een snelle en duurzame instroom naar werk. De Casemanagers en consulenten van Accessio komen naar u toe en staan u in persoon bij.

U kunt uw re-integratieverplichtingen nakomen, kosten in de hand houden en uw werknemer blijft waar mogelijk behouden voor de arbeidsmarkt.

Voordelen van onze integrale Verzuim & Re-integratie managementcontrole

  • Toegang tot het online Verzuimportaal van Accessio.  
  • Regie en dossieropzet , en desgewenst contact met uw mogelijke verzekeraar.
  • Dossieronderzoek bij lopende gevallen en UWV-beschikkingen.
  • Interventies gericht op re-integratie.
  • Begeleiding van de werknemer naar een mogelijke nieuwe baan.
  • Rapportage voor uw informatieverantwoording richting het UWV.
  • Rapportage voor uw informatieverantwoording richting uw verzekeraar.
  • Optioneel : verzuimcontrole bij de medewerker thuis.

Overstappen?

Wilt u verzekerd zijn van een professionele oplossing en besparen op uw kosten van verzuim?  Neem dan nu de beslissing en sluit u bij ons aan.

U kunt uw huidige contract bijvoorbeeld pro forma opzeggen, dan heeft u voldoende tijd om u goed te oriënteren en de voor- en nadelen goed op een rijtje te zetten. En u houdt de regie!

Overigens, wij hanteren een opzegtermijn van drie maanden.

Meer weten?

Het is geen eenvoudige materie, dus misschien wilt u meer informatie, heeft u een vraag  of wilt u een toelichting in een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor contact op via telefoonnummer 0165-745 200 of gebruik onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Verzuimbegeleiding-prijs.png