Re-integratie Spoor 1, 2 & 3

Eerste spoor re-integratie

Re-integratie is een traject dat u en uw zieke werknemer samen ingaan. Accessio helpt bij het zetten van de juiste stappen. Bij eerste spoor re-integratie geven wij belangrijke impulsen voor het vinden van een aangepaste of nieuwe werkplek binnen uw organisatie. Onze kennis van regels en procedures zorgt daarbij voor een verantwoord en soepel verloop.

Tweede spoor re-integratie

Een functie vinden bij een nieuwe werkgever is meestal een intensiever traject. Dit tweede spoor bij langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt veelal om begeleiding van de werknemer op het gebied van loopbaankeuzes, training, sollicitatie en (om) scholing. Dankzij uitgebreide expertise op die terreinen is Accessio de aangewezen partner.

Derde spoor Re-integratie

Ook voor uw ex-werknemer met een WGA uitkering blijft u mogelijk re-integratieverplichtingen houden. In ieder geval kan uw schadelast als gevolg van de WGA uitkering van deze medewerkers verlaagd worden als deze medewerker alsnog geplaatst wordt in een positie met inkomsten uit arbeid. In dat geval worden de uitkeringslasten – en dus uw schade – verminderd. Een traject naar werk vanuit de WGA noemen we Re-integratie Derde Spoor .

Voordelen van re-integratie

Re-integratie biedt kansen, mogelijkheden en perspectief voor zowel werknemer als werkgever.

  • Bij een correct en verantwoord proces zijn de effecten in meerdere opzichten positief.
  • Er wordt snel en doelgericht gewerkt aan het vinden van een nieuwe baan die de werknemer langdurig verzekert van werk.
  • U onderscheidt zich als maatschappelijk verantwoorde en betrokken ondernemer.
  • U werkt mee aan een soepele oplossing waardoor u een conflictsituatie vermijdt en geen imagoschade oploopt bij uw huidige medewerkers.