Outplacement – Werk-naar-werk & Transitievergoeding

Goed werkgeverschap

Als werkgever heeft u de plicht om medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan buiten uw bedrijf. U wordt beoordeeld op uw inspanning. De juiste keuzes neemt u in samenwerking met Accessio.

Met als resultaat dat een eventuele aanvraag voor een ontslagvergunning soepeler verloopt.

Zorgvuldig en doelgericht

Iedereen is blij als uw medewerker een geschikte nieuwe baan vindt. Accessio doet alles om dit snel te realiseren. Hierbij gaan wij altijd voor een kwalitatieve oplossing: passend voor uw werknemer en voor u. De doelstelling is een nieuwe baan voor uw medewerker op langdurige basis.

Voordelen van outplacement

Outplacement biedt kansen, mogelijkheden en perspectief voor zowel werknemer als werkgever.

  • Bij een eventuele aanvraag voor een ontslagvergunning weegt dit positief mee.
  • Er wordt snel en doelgericht gewerkt aan het vinden van een nieuwe baan die de werknemer langdurig verzekert van werk.
  • U onderscheidt zich als maatschappelijk verantwoorde en betrokken ondernemer.
  • U werkt mee aan een soepele oplossing waardoor u een conflictsituatie vermijdt en geen imagoschade oploopt bij uw huidige medewerkers.

Met ingang van de Wet Werk & Zekerheid op 01 juli  2015 dient werkgever een transitievergoeding ter beschikking te stellen aan werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest en van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en het iniatief voor beëindiging bij de werkgever ligt. De regeling geldt voor vaste èn tijdelijke medewerkers.

De vergoeding is bedoeld om werk-naar-werk te faciliteren. Accessio kan met inzet van het transitiebudget hierin voorzien. Accessio heeft ruime ervaring met het herplaatsen van mensen op de arbeidsmarkt, gebruik makende van de kwaliteiten en competenties van de kandidaat.

De goede en persoonlijke begeleiding van Accessio zal de medewerker stimuleren zijn of haar plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, eventueel gebruik makend van benodigde scholing.