Accessio – uw Sociale partner voor de Participatiewet, SROI & MVO

In het kader van de nieuwe Partcipatiewetgeving kan Accessio u behulpzaam zijn bij de invulling van de voorwaarden zoals die aan het bedrijfsleven worden gesteld.

Indien u samenwerkt met Accessio kunt u gebruikmaken van onze accreditaties en erkenningen voor deelname in aanbestedingen met SROI. Neem voor een oriënterend gesprek contact met ons op. Bel 0165-745 245 of e-mail naar info@accessiobv.nl. Wij ondersteunen u graag bij de uitvoering van uw sociaal ondernemerschap.

SROI & MVO

Social Return On Investment ( SROI ) is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen, met als doel regionale werkgelegenheid te bevorderen en/of werkzoekenden, WSW gerechtigden en leerlingen aan een werkplek te helpen.

Samen sterk voor speciale groepen

Mensen met een beperking of uitkering willen graag instromen op de arbeidsmarkt. Ook herintreders of ouderen willen graag meedoen op de arbeidsmarkt. Samen kunnen wij kijken hoe uw bedrijf plaats kan bieden aan deze groepen.

Het inzetten van deze groepen zal uw bedrijf

  • Veel maatschappelijke waardering bieden
  • Uw aanzien als onderneming en ondernemer vergroten. 
    In bepaalde gevallen stelt de overheid ook financiële tegemoetkomingen ter beschikking als waardering voor het bieden van kansen aan deze mensen.


Aanbestedingen met Social Return on Investment (SROI)

Bij de Social Return on Investment (SROI) regeling ofwel de ‘5%-regeling’ dient u bij aanbestedingen een deel van de aanbestedingssom terug te laten vloeien naar de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door werkgelegenheid te bieden aan speciale groepen.

Indien uw bedrijf deelneemt aan aanbestedingen en een verplichting krijgt voor de zogeheten Social Return on Investment, kan Accessio u behulpzaam zijn. Wij kunnen de juiste arbeidskrachten voor u vinden en de door de aanbesteding opgelegde begeleiding verzorgen.

Sociaal ondernemerschap (MVO)

Wanneer uw onderneming zich wil inzetten voor Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door mensen een kans te gunnen op de arbeidsmarkt, kan Accessio u behulpzaam zijn.